Followers

Showing posts with label Jain Stavan Video. Show all posts
Showing posts with label Jain Stavan Video. Show all posts

20 May 2019

Rujuvalika Na Neer | Jay Shah | Jain Stuti Stavan | Jain StavanRujuvalika Na Neer 
Sung By - Jay Shah
Jain Stuti Stavan 

रोज लहरे चडे छे ऋजुवालिका ना नीर
एनी रेशम सी रेत पर पधार्या ता वीर

Lyrics by : 
P. P PANYASHPRAVAR SHREE UDAYRATNA VIJAYJEE MS 

COMPOSED AND SUNG BY:
Jay Shah

VIDEO SHOOT BY:
MANAN SHAH 

2 December 2018

Jain Stuti Stavan - Taro Sathvaro - Updhan Stavan

Jain Stuti Stavan - Taro Sathvaro - Updhan Stavan

Singer : Harshit Shah 
Lyrics: Bharti Gada 
Music : Hitesh Udani 
Cinematography :  Paras Maru, Animesh Kshatriya, Prit Shah 
Aerial : Pratik Shejwal Animesh Kshatriya 
Editing : Pratik Shejwal Paras Maru

1 December 2018

JAIN STAVAN | Sukh Ke Sindhu Me Le Jaye Saiyam - Mumukshu Kirtan Kumar Diksha Highlight

JAIN STAVAN | Sukh Ke Sindhu Me Le Jaye Saiyam Mumukshu Kirtan Kumar Diksha Highlight


One of The Most Blissful Song 
Sukh Ke Sindhu me Le Jaye Saiyam...

Lyrics : Acharya Ajitshekhar Suriji M.S. 
Singer : Deep Swadia 
Additional Vocals & Music : CA Devansh Doshi 
Flute : Shashank Aacharya 
Mixed by : Hardik & Devansh 
VIDEOGRAPHY : RUJUL PHOTOGRAPHY
 GRAPHICS AND CREATIONS : PARMESHWAR STUDIOS

ideamage