Ad Code

Atma Raksha Stotra | Vajrapanjar Stotra ( Gujarati Lyrics ) Jain Stavan Lyrics | Jain Stuti Stavan

Atma Raksha Stotra Gujarati Lyrics

Atma Raksha Stotra | Vajrapanjar Stotra ( Gujarati Lyrics ) Jain Stavan Lyrics | Jain Stuti Stavan


ૐ પરમેષ્ટિ નમસ્કારં, સારં નવપદાત્મકમ્ |
આત્મરક્ષા કરં વજ્રં, પંજરાભં સ્મરામ્યહમ્ ||

ૐ નમો અરિહંતાણં, શિરસ્કમ્ શિરસિ સ્થિતમ્ |
ૐ નમો સવ્વ સિદ્ધાણં, મુખે મુખપટં વરમ્ ||

ૐ નમો આયરિયાણં, અંગરક્ષાતિ શાયિની |
ૐ નમો ઉવજ્ઝાયાણં, આયુધં હસ્તયોર્દૃડમ | |

ૐ નમો લોએ સવ્વ સાહુણં, મોચકે પાદયો: શુભે |
એસો પઞ્ચ નમોક્કારો, શિલાવજ્રમયિ તલે ||

સવ્વ પાવપણાસણો, વપ્રો વજ્રમયો બહિ: |
મંગલાણંચ સવ્વેસિં, ખાદિરાંગાર ખાતિકા ||

સ્વાહાન્તં ચ પદં જ્ઞેયં, પઢમં હવઇ મંગલં |
વપ્રોપરિ વજ્રમયં, પિધાનં દેહિ રક્ષણે | |

મહાપ્રભાવા રક્ષેયં, ક્ષુદ્રોપદ્રવ નાશિની |
પરમેષ્ટી પદોદ્ ભૂતા, કથિતા પૂર્વ સુરિભિ: ||

યશ્ચૈવં કુરુતે રક્ષાં, પરમેષ્ટિ પદૈ: સદા |
તસ્ય ન સ્યાદ ભયં વ્યાધિ-રાધિશ્ચાપી કદાચન ||

Post a Comment

0 Comments

Ad Code