Recent Post

Uncha Uncha Shatrunjay Na Shikharo Sohay (Hindi Lyrics) | Jain Stavan Lyrics | Jain Stuti Stavan

Uncha Uncha Shatrunjay Na Shikharo Sohay (Hindi Lyrics) (ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयनां)

ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयनां शिखरो सोहाय,
वच्चे मारा दादा केरा केरा जगमग थाय... - ऊंचा.

• दादा तारी यात्रा करवा, मारुं मन ललचाय (२),
तळेटीए शीश नमावी, चढवा लागुं पाय (२), - ऊंचा.

पावनगिरिनो, स्पर्श थातां, पापो दूर पलाय..
लीली लीली झाडीओमां, पंखी करे कलशोर (२), - ऊंचा.

सोपान चढताने, हैयुं जाणे, अषाढियानो मोर (२)
कांकरे कांकरे सिद्धा अनंता, लळी लळी लागुं पाय... - ऊंचा.

पहेली आवे रामपोळने, त्रीजी वाघणपोळ (२),
शांतिनाथनां दर्शन करीए, पहोंच्या हाथीपोळ (२), - ऊंचा.

सामे मारा, दादा केरा, दरबार देखाय...
दोडी दोडी आवुं दादा दर्शन करवाने काज (२), - ऊंचा.

भाव भरीने भक्ति करुं, साधु आतम काज (२),
माता मरू (देवी) नां, नंदन भेटी, जीवन पावन थाय... - ऊंचा.

क्षमाभावे ॐकार पदनुं, जपीश हुं तो जाप (२),
दादा तारा गुणला गातां, कापीश भवनां पाप (२),
पद्मविजय’नां, हैये आजे, आनंद उभराय...    - ऊंचा.


No comments