Ad Code

Uncha Uncha Shatrunjay Na Shikharo Sohay (Hindi Lyrics) | Jain Stavan Lyrics | Jain Stuti Stavan

Uncha Uncha Shatrunjay Na Shikharo Sohay (Hindi Lyrics) (ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयनां)

Uncha Uncha Shatrunjay Na Shikharo Sohay (Hindi Lyrics) (ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयनां)


ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयनां शिखरो सोहाय,
वच्चे मारा दादा केरा केरा जगमग थाय... - ऊंचा.

• दादा तारी यात्रा करवा, मारुं मन ललचाय (२),
तळेटीए शीश नमावी, चढवा लागुं पाय (२), - ऊंचा.

पावनगिरिनो, स्पर्श थातां, पापो दूर पलाय..
लीली लीली झाडीओमां, पंखी करे कलशोर (२), - ऊंचा.


सोपान चढताने, हैयुं जाणे, अषाढियानो मोर (२)
कांकरे कांकरे सिद्धा अनंता, लळी लळी लागुं पाय... - ऊंचा.

पहेली आवे रामपोळने, त्रीजी वाघणपोळ (२),
शांतिनाथनां दर्शन करीए, पहोंच्या हाथीपोळ (२), - ऊंचा.

सामे मारा, दादा केरा, दरबार देखाय...
दोडी दोडी आवुं दादा दर्शन करवाने काज (२), - ऊंचा.

भाव भरीने भक्ति करुं, साधु आतम काज (२),
माता मरू (देवी) नां, नंदन भेटी, जीवन पावन थाय... - ऊंचा.

क्षमाभावे ॐकार पदनुं, जपीश हुं तो जाप (२),
दादा तारा गुणला गातां, कापीश भवनां पाप (२),
पद्मविजय’नां, हैये आजे, आनंद उभराय...    - ऊंचा.Post a Comment

0 Comments

Ad Code